Pasākumi decembrī

 • 17. decembrī
  Ziemassvētku pasākums 1,5-6 gadīgiem bērniem
  Tradicionālais Ziemassvētku vecīšu skrējiens. Šī gada devīze – ” Zvaniņš skan, zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc…” plkst.12.50
  Piedalās visas klases.
  EKO skolu aktivitāte – Enerģijas taupīšana ” Stunda bez elektrības” – plkst. 13.30.

 

 • 18.decembrī
  Ziemassvētku pasākums „ Balle pilī”
  1.-6.klasei – plkst.9.30-14.00
  7.- 12.klasei – plkst.14.30-20.00

 

 • 19.decembrī
  Plkst. 9.30 Svētrīts

Pasākumi novembrī

 • 4.novembris   Eko pasākums – Globālā rīcības diena 1.- 12.klasei

PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA

 • 6. Novembris Ekskursija vidusskolēniem Uz Zinātnes centru Rīgā

ZILI BRĪNUMI

 • 7.novembris Ingūnas Lipskas  Koncertlekcija  Pirmsskolas un Sākumskolas skolēniem

KRĀSAINI SAPNĪŠI

 • 7.novembris  Jaunsargu ekskursija uz Liepāju
 • 10.novembris

MĀRTIŅDIENAS GADATIRGUS

 • 11.novembris Jaunsargi piedalās Lāpu gājienā Jelgavā
 • 13.novembris

Plkst. 16.00 Skolas vecāku sapulce Mazajā zālītē
Plkst. 17.00 LĀPU GĀJIENS – piedalās Kalnciema vidusskolas skolēni un vecāki

 • 14.novembris

Svinīgs pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas  gadadienai.

Pirmā palīdzība ekstrēmos apstākļos

Pirmā palīdzība ekstrēmos apstākļos

Pirmais septembris

Rudenī paredzētais salidojums nenotiks

Sakarā ar vērienīgajiem skolas remontdarbiem, rudenī paredzētais salidojums nenotiks.

Lasīt tālāk…

Izlaidums Kalnciema vidusskolā

izlaidums

13.jūnijā plkst.15.00 notiks  9. klases izlaidums!

13.jūnijā plkst.18.00 notiks 12. klases izlaidums!