Nāc mācīties Kalnciema vidusskolas 10.klasē!

18.05.2020.

Lai, veidojot jauno vidusskolas modeli ar padziļināto kursu komplektiem, izzinātu skolēnu un vecāku viedokli un intereses,  Kalnciema vidusskolā tika veikta skolēnu un vecāku aptauja. Ap 30% aptaujāto atklāja, ka vēlas apgūt padziļināti sociālās zinātnes, ģeogrāfiju, latviešu valodu un literatūru. Nedaudz virs 60% skolēnu  plāno padziļināti mācīties dizainu un tehnoloģijas, bet gandrīz 50% skolēnu paredz padziļināti apgūt kultūru un mākslu. 

Ņemot vērā aptaujas rezultātus, Kalnciema vidusskola ir izveidojusi divus piedāvājumu komplektus ar  5 padziļinātiem mācību priekšmetu apguves kursiem. Tāpat aptaujā atklājās, ka 50% skolēni vēlas apgūt speciālos kursus “Publiskā uzstšanās” un “Uzņēmējdarbības pamati”. 

Kalnciema vidusskola ir skola ar senu vēsturi un tradīcijām. Kopš 2013.gada skolā tiek realizēta  EKO skolu programma. Pedagoģiskajam kolektīvam ir labas iestrādes, kā mācību procesu savienot ar ekoloģijas tēmām.  Kalnciema vidusskolā kopš 2015.gada tiek apgūts mācību priekšmets “Valsts aizsardzības mācība”,kura apguvei skolā ir izveidota ļoti laba materiāltehniskā bāze- telpas, šautuve.Tādejādi skolas lepnums- EKO pieeja un Valsts aizsardzības mācība ir neatņemama piedāvājuma sastāvdaļa.

Tā kā  Kalnciema vidusskolā jau 3 gadus darbojas 3 Erasmus+ projekti un 4 eTwinning projekti, skolas vidējās izglītības piedāvājumā starpdisciplionārajā mācību priekšmetā “Projekta darbs”  skolēniem tiek dota iespēja  mācīties rakstīt  un realizēt starptautiskos projektus.

Mācību programmā ir ietvera autoapmācība. 

Kalnciema vidusskola 2020./2021.m.g. 10.klasei  piedāvās divus padziļināto kursu  komplektus, kurus ir iespēja arī kombinēt. Abos piedāvājumos opimālajā līmenī jāapgūst Matemātika, Bioloģija, Ķīmija, Ģeogrāfija  un Fizika, kas paver visplašākās studiju iespējas. 

KULTŪRA UN TEHNOLOĢIJAS -skolēniem, kurus interesē žurnālistika, filoloģija,  inženierzinātnes, darbība radošajā pašizpausmes veidā vizuālā māksla , studijas un profesionālā darbība kultūras un radošo industriju nozarē – digitālajā dizainā, reklāmā, izdevējdarbībā, kino, interaktīvajos medijos.

  • Padziļinātie priekšmeti: latviešu valoda un literatūra, kultūra un māksla (vizuālā); dizains un tehnoloģijas.
  • Optimālajā līmenī mācību priekšmti: visi padziļinātie priekšmeti, angļu valoda, krievu valoda,ģeogrāfija, fizika, bioloģija, ķīmija,  matemātika. 
  • Vispārīgajā līmenī: sociālās zinības un vēsture.
  • Specializētie kursi: publiskā uzstāšanās, valsts aizsardzības mācība.
  • Starpdisciplinārais kurss: projekta darbs.

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN VIDE- Skolēniem, kuri vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību, studēt ekonomiku, darboties pakalpojumu nozarē, tūrisma industrijā,  kurus interesē studijas un profesionālā darbība vides zinātnēs, bioloģijā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, lauksaimniecībā.

  • Padziļinātie priekšmeti: vēsture un sociālās zinātnes, ģeogrāfija, dizains un tehnoloģijas.
  • Optimālajā līmenī mācību priekšmti:  visi padziļinātie priekšmeti, latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, krievu valoda, fizika, bioloģija, ķīmija, matemātika.
  • Vispārīgajā līmenī: kultūras pamati.
  • Specializētie kursi: Publiskā uzstāšanās, Uzņēmējdarbības pamati, Valsts aizsardzības mācība.
  • Starpdisciplinārais kurss: projekta darbs.

 

Informācija par uzņemšanu 10.klasē skolas mājas lapa http://www.kalnciemavsk.lv/dokumenti-2

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu