PAR ATBALSTU IZGLĪTOJAMAJIEM ĒDINĀŠANAI

11.11.2020.

Jelgavas novada dome, atsaucoties uz valdības izsludināto ārkārtējo situāciju, ir lēmusi par atbalstu, lai daudzbērnu, maznodrošinātām, trūcīgām vai citām ģimenēm, kas šajā periodā pamatoti izjūt ekonomiskus sarežģījumus, sniegtu iespēju saņemt atbalstu bērnu ēdināšanai:

  • bērniem vecumā no 1,5- 4 gadiem – piešķirot apmaksātas siltās pusdienas izglītības iestādē, ja ir saņemts vecāku iesniegums;
  • bērni 5-6gadīgo grupās un 1.-6.klašu Kalnciema vidusskolas skolēni turpina saņemt apmaksātas pusdienas kā līdz šim (iesniegums nav jāraksta); 
  • 7.-12.klašu skolēniem, kas mācās attālināti, piešķirot atbalstu ēdināšanai pārtikas paku veidā reizi divās nedēļās izglītības iestādē, ja ir saņemts vecāku iesniegums.

Atbalsts ēdināšanai tiks nodrošināts uz visu valstī noteikto ārkārtējās situācijas periodu, ja ģimene, izvērtējot pamatotību, aizpilda iesniegumu, ko nosūta uz izglītības iestādes e-pastu vai papīra formātā nogādā izglītības iestādē. Lai atbalsts varētu tikt sniegts operatīvi jau ar 16 . novembri, iesniegumu aicinām aizpildīt un nosūtīt uz  kalnciemavsk@jelgavasnovads.lv  līdz 13. novembrim plkst 15:30.

Pašvaldība aicina piedāvāto iespēju izmantot un pieprasīt tām ģimenēm, kas patiesi izjūt nepieciešamību pēc atbalsta ārkārtējās situācijas laikā.

Papildus informējam, ka izglītojamajiem, kas deklarēti Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, bet apgūst pirmsskolas, pamatskolas vai vidējo izglītību ārpus Jelgavas novada izglītības iestādēm (neatkarīgi no izglītības ieguves formas vai vietas, t.sk. privāto izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu izglītojamie) pamatojoties uz vecāku iesniegumu,  pārtikas paka tiks piešķirta reizi divās nedēļās un to varēs saņemt pagasta pārvaldē atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai. Iesniegums jānosūta uz epasta adresi : atbalsts@jelgavasnovads.lv, vai papīra formā jāiesniedz pagasta pārvaldē.

Ja bērni mācās dažādās izglītības iestādēs, tad iesniegums jāiesniedz katrā no tām par konkrēto bērnu.

Jelgavas novada domes lēmums  un Iesnieguma veidlapa šeit  vai  Jelgavas novada mājas lapā http://www.jelgavasnovads.lv/lv/novada-zinas/16362/lemj-par-divu-veida-atbalsta-pieejamibu-edinasanai-arkartejas-situacijas-perioda

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu