1,5-4 gadi


“Skudriņas”

1,5-2 g.v. izglītojamie

Skudriņa, skudriņa, kāda tu maziņa,
Bet kādu lielu namu uzcēlusi,
Cik daudz bērniņu izaudzējusi,
Tik maziņa, kā tu to esi paveikusi?
Kopā, tikai kopā ar visiem.
Visu laiku uz vienu pusi -
Mērķtiecīgi, nepiekususi
.

“Vāverēni”

2-3 g.v. izglītojamie


Vāverīte, kuplastīte,

No zariņa zariņā –

Jo zariņi šūpojās,

Jo astīte svārstījās.

 

“Taureņi”

3-4 g.v. izglītojamie


Bērns ir kā taurenis vējā:
Daži spēj lidot augstāk kā citi,
Bet katrs no viņiem lido tik labi, cik spēj! 
Kāpēc salīdzināt citu ar citu?
Katrs ir atšķirīgs!
Katrs ir īpašs!

Katrs ir skaists!

 GRUPAS PERSONĀLS

Skolotāja: Inese Viņķele

Skolotāja palīgs: Irina Čakša

GRUPAS PERSONĀLS

Skolotājas: Aļona Bunte,

Ināra Bondarenko

Skolotāja palīgi: Vineta Smikarste

Inese Eihenbauma

GRUPAS PERSONĀLS

Skolotājas: Taiga Freimane,

Ilze Freimane

Skolotāja palīgi: Inga Cimare


ROTAĻNODARBĪBAS

1,5-2 gadus vecu izglītojamo grupā “Skudriņas”

2-3 gadus vecu izglītojamo grupā “Vāverēni”

3-4 gadus vecu izglītojamo grupā “Taureņi”

 

Dienas gaita: šeit

Mācību joma:

 • Valodu mācību joma: - valodas un runas attīstīšana, stāstītmācīšana, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana.
 • Sociālā un pilsoniskā mācību joma:- sociālās zinības un ētika, kultūras, sadzīves iemaņu veidošana, noteikumu ievērošana;
 • Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā mācību joma – radošā darbība, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, literatūru, mūzika;
 • Dabaszinātņu mācību joma: - iepazīšanās ar dabu, dabas parādībām, orientēšanās apkārtnē, eksperimentēšana;
 • Matemātikas mācību joma: - matemātisko priekšstatu veidošana;
 • Tehnoloģiju mācību joma: - mājturība un tehnoloģijas – rokdarbi, kosntruēšana, mājturība. Iepazīstas ar dažādām tehnoloģijām, drošības noteikumiem to lietošanā;
 • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: - fiziskās aktivitātes, sporta spēkes telpās un dabā, drošība, veselība, higiēna.

Caurviju prasmju attīstīšana:

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana; jaunrade un uzņēmējspēja; pašvadīta mācīšanās; sadarbība; pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes.

Tikumiskā audzināšana un vērtības:

            Latvijas valsts, laipnība, solidaritāte, uzņēmība, darbs, atbildība, līdzcietība, savaldība, brīvība, dzīvība, centība, mērenība, taisnīgums, cilvēka cieņa, latviešu valoda, drosme, mērķtiecība, tolerance, daba, ģimene


Kalnciema vidusskolas PII

 rotaļnodarbību saraksts 2022./2023.m.g.


Mācību jomas, caurviju prasmes,

tikumi un vērtības, kuras tiek integrētas

Kalnciema vidusskolas PII grupu rotaļnodarbībās.

Mācību jomas Caurviju prasmes Tikumi un vērtības
 • Valodu mācību joma;
 • Sociālajā un pilsoniskajā mācību joma;
 • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma;
 • Dabaszinātņu mācību joma;
 • Matemātikas mācību joma;
 • Tehnoloģiju mācību joma;
 • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.
 • Digitālās prasmes;
 • Jaunrade un uzņēmējspēja;
 • Kritiskā domāšana un problēmrisināšana;
 • Pašvadīta mācīšanās;
 • Pilsoniskā līdzdalība;
 • Sadarbība.
 • Atbildība;
 • Centība;
 • Drosme;
 • Laipnība;
 • Līdzcietība;
 • Mērenība;
 • Mērķtiecība;
 • Solidaritāte;
 • Savaldība;
 • Taisnīgums;
 • Tolerance;
 • Uzņēmība;
 • Brīvība;
 • Cilvēka cieņa;
 • Daba;
 • Darbs;
 • Dzīvība;
 • Ģimene;
 • Latviešu valoda;
 • Latvijas valsts.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu