5-6 gadi


“Bitītes”

6 g.v. izglītojamie

bite2.jpg

 

 

 

Tu biji tik maza,

Bet darbiņš tik liels.

No tevi stik daudz varu

Mācīties!

 

GRUPAS PERSONĀLS

Skolotāja Ilona Mežviete

Skolotāju palīgs - Inese Šimanska

 

“Pūcītes”

5 g.v. izglītojamie

upis2.jpg     

Zem apaļas saules,

Apaļa bērza

Apaļā dobumā

Apaļas pūcītes sēž…

Apaļas domas domā,

Apaļas dziesmiņas dzied!

Laikam apaļi brīnumi būs!

GRUPAS PERSONĀLS

SkolotājaLaura Staņeviča

Skolotāju palīgs - Inese Šimanska


ROTAĻNODARBĪBAS

5 un 6 gadus vecu izglītojamo grupās “Pūcītes” un “Bitītes”

Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbība visas dienas garumā:

  • Rīta aplis, mērķtiecīgi organizēta un netieši vadīta bērna brīvā rotaļdarbība telpā un ārpus tās;
  • Pastaiga, mācību ekskursijas, vērojumi, eksperimenti, rotaļas, sporta spēles un kustību aktivitātes telpā un svaigā gaisā.

Mācību joma:

  • Valodu mācību joma: - valodas un runas attīstīšana, stāstītmācīšana, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana.
  • Sociālā un pilsoniskā mācību joma:- sociālās zinības un ētika, kultūras, sadzīves iemaņu veidošana, noteikumu ievērošana;
  • Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā mācību joma – radošā darbība, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, literatūru, mūzika;
  • Dabaszinātņu mācību joma: - iepazīšanās ar dabu, dabas parādībām, orientēšanās apkārtnē, eksperimentēšana;
  • Matemātikas mācību joma: - matemātisko priekšstatu veidošana;
  • Tehnoloģiju mācību joma: - mājturība un tehnoloģijas – rokdarbi, kosntruēšana, mājturība. Iepazīstas ar dažādām tehnoloģijām, drošības noteikumiem to lietošanā;
  • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: - fiziskās aktivitātes, sporta spēkes telpās un dabā, drošība, veselība, higiēna.

Caurviju prasmju attīstīšana:

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana; jaunrade un uzņēmējspēja; pašvadīta mācīšanās; sadarbība; pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes.

Tikumiskā audzināšana un vērtības:

            Latvijas valsts, laipnība, solidaritāte, uzņēmība, darbs, atbildība, līdzcietība, savaldība, brīvība, dzīvība, centība, mērenība, taisnīgums, cilvēka cieņa, latviešu valoda, drosme, mērķtiecība, tolerance, daba, ģimene


 Kalnciema vidusskolas PII

 rotaļnodarbību saraksts 2022./2023.m.g.

 


Mācību jomas, caurviju prasmes, tikumi un vērtības, kuras  tiek integrētas

Kalnciema vidusskolas PII grupu rotaļnodarbībās

Mācību jomas Caurviju prasmes Tikumi un vērtības

Valodu mācību joma;

·       Sociālajā un pilsoniskajā mācību joma;

·       Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma;

·       Dabaszinātņu mācību joma;

·       Matemātikas mācību joma;

·       Tehnoloģiju mācību joma;

·       Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

 

Digitālās prasmes;

·       Jaunrade un uzņēmējspēja;

·       Kritiskā domāšana un problēmrisināšana;

·       Pašvadīta mācīšanās;

·       Pilsoniskā līdzdalība;

·       Sadarbība.

Atbildība;

·       Centība;

·       Drosme;

·       Laipnība;

·       Līdzcietība;

·       Mērenība;

·       Mērķtiecība;

·       Solidaritāte;

·       Savaldība;

·       Taisnīgums;

·       Tolerance;

·       Uzņēmība;

·       Brīvība;

·       Cilvēka cieņa;

·       Daba;

·       Darbs;

·       Dzīvība;

·       Ģimene;

·       Latviešu valoda;

·       Latvijas valsts.

 

 

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu