Attālinātā mācīšanās

 

DOKUMENTI

Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai

Jelgavas novada pašvaldības 2020.gada 15.oktobra  RĪKOJUMS Nr. JNP/3-2/20/222 Par pašvaldības iestāžu darbību Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Jelgavas novada 2020.gada 19.oktobra rīkojums Nr. JNP/3- 2/20/224  Par grozījumiem rīkojumā “Par pašvaldības iestāžu darbību Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

MĀCĪBU STUNDAS NOTIEK PĒC STUNDU SARAKSTA UN PLĀNOTAJĀM STUNDU IZMAIŅĀM

 

VIENOTI RĪKI

1.Saziņai- e-klase (steidzamai saziņai WhatsApp vai telefona saruna);

2.Darba lapu nodošanai skolēniem- Google dokumenti, Google Classroom;

3.Videostundām, mācību vielas izskaidrošanai - Zoom

IERAKSTI EKLASĒ

Skolotājs e-klases žurnālā veic ierakstu  “n“: ja skolēns nav piedalījies Zoom tiešaistes mācību stundā, ja skolēns nav atvēris Google Classroom publicēto uzdevumu vai citā veidā tiek konstatēts, ka skolēns nav piedalījies.

Ja par stundā plānotais pārbaudes darbs (formatīvais vai summatīvais)  nav iesūtīts e-klases žurnālā raksta “nv”.

SKOLĒNIEM DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

Skolēni darbu veic stundas laikā pēc stundu saraksta.  Skolēniem darbu iesniegšanas termiņu nosaka pedagogs (ne vēlāk kā līdz plkst.16.00).

PAMĀCĪBAS ATĀLINĀTAM DARBAM

Googles konta izveides pamācība

Google Classroom lietošanas pamācība ( teksts)

Google Classroom pamācība skolotājiem ( video)

Google Classroom lietošana skolēniem

Zoom pamācība  skolotājiem

Skolēnu pievienošanās Zoom 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu