Dokumentācija

Skolas nolikums

Skolas attīstības plāns 2020.-2023.

2019./2020. mācību gada Kalnciema vidusskolas pašvērtējums 

Mācību literetūras saraksts

***

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA KALNCIEMA VIDUSSKOLĀ 2021./2022.MĀCĪBU GADĀ 

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA KALNCIEMA VIDUSSKOLĀ 2020./2021.MĀCĪBU GADĀ (ar grozījumiem)

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA COVID- 19 VĪRUSA IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI PIRMSSKOLAS
1,5 - 4 GADU VECU IZGLĪTOJAMO GRUPĀS

Kārtība izglītības procesa organizēšanai Kalnciema vidusskolas  ārtelpās, Covid-19 infekcijas izplatības  laikā

 

***

Nepiederošo personu uzturēšanās Kalnciema vidusskolā noteikumi 

Kalnciema vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtībā

Kalnciema vidusskolas kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska, emocionāla, seksuāla vai kibervardarbība

Kalnciema vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes organižēšanas kārtība

Izglītojamo kavējumu reģistrēšanas un attaisnošanas kārtība

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Izglītojamo drošības noteikumi

Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo plānu izstrādei un īstenošanai

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PIRMSKOLAS 1,5-4 GADU VECU IZGLĪTOJAMO  GRUPĀS 

Kalnciema vidusskolas garderobes lietošanas kārtība 4.-12.klasei 

***

Metodisko komisiju reglaments

Metodiskās padomes reglaments

Skolēnu padomes reglaments

***

PIRMĀS PALĪDZĪBAS INSTRUKCIJA (novada) 

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu