Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs

12.08.2022.

JNP pieņemti saistošos noteikumus Nr.27 par izglītojamo ēdināšanu, kuri paredz sekojošas izmaiņas no 1.septembra:

  1. pašvaldība sedz novadā deklarēto (bērns +vecāks) pirmsskolas 5-6 gadīgo izglītojamo pusdienu izmaksas (brokastis un launagu apmaksā vecāki);
  2. pašvaldība sedz komplekso pusdienu izmaksas visiem skolēniem 1.-4.klasei;
  3. 5.-9. klašu izglītojamajiem, tiek nodrošināts līdzfinansējums pusdienu apmaksai izglītības iestādē - viens euro dienā;
  4. pašvaldības līdzfinansējums noteiktajā apmērā tiek nodrošināts katru mācību gadu no 1.septembra līdz 31.maijam. Pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem arī pusdienas pēc 31.maija apmaksā vecāki.

5. Pašvaldība sedz komplekso pusdienu izmaksas novadā deklarētajiem 5.-9. klašu skolēniem no daudzbērnu ģimenēm, maznodrošināto un trūcīgo ģimenēm, kā arī aizbildnībā esošos, kā arī bērniem ar invaliditāti - precīzāk skatīt Saistošo noteikumu Nr.27 (4.3.punktu). Minēto atvieglojumus piešķir uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma ( pielkumā veidnes) pamata. Iesniegumus iesniegt Kalnciema vidusskolas lietvedei līdz 2.09.2022.

Saistošie noteikumi NR.27

Iesniegums daudzbērnu ģimenei,

Iesniegums bērnam ar invaliditāti zemāk

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu