Bezmaksas neformālās izglītības pasākumi jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā

30.05.2023.

Aicinām piedalīties projekta “PIEKTAIS ELEMENTS” aktivitātēs!

Projekta ietvaros tiek  rīkots pilnībā apmaksāts pasākumu kopums 21 Jelgavas novada Kalnciema vidusskolas jauniešiem vecuma grupā no 13-18 gadiem. Projektā īpaši ir aicināti pieteikties jaunieši ar ierobežotām iespējām, proti, jaunieši, kuriem ir mācību grūtības, ekonomiskie, ģeogrāfiskie un sociālie šķēršļi, kā arī jaunieši ar kultūru atšķirībām, piemēram, no Ukrainas.

Pieteikuma anketu atradīsiet šeit: https://ieej.lv/C22AK

Projekta mērķis:

Īstenot āra dzīves aktivitāšu un neformālās izglītības pasākumu kopumu, lai, veicinātu dalībnieku, īpaši – jauniešu ar ierobežotām iespējām, personīgo izaugsmi, veidotu izpratni par savu potenciālu un pozitīvu pašvērtējumu, kā arī uzlabotu psihoemocionālo labsajūtu un paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī sekmējot jauniešu pilsonisko līdzdalību un paaugstinot jauniešu motivāciju iekļauties vienaudžu aktivitātēs projekta laikā un sabiedriskajās aktivitātēs ilgtermiņā.

Projekta aktivitātes:

  1. Nodarbību cikls dabā personības izaugsmei. Tie būs dažādi piedzīvojumi dabā, lai caur 4 stihiju “zeme”, “gaiss”, “uguns”, “ūdens” prizmu dalībnieki atklātu ne tikai dabas noslēpumus un spēku, apgūtu dažādas āra dzīves prasmes, bet arī caur grūtību un šķēršļu pārvarēšanu, izmantojot neformālās izglītības metodes un piedzīvojumu terapijas instrumentus, izzinātu labāk sevi un pilnveidotu emocionālās inteliģences pamatus. Katra no šīm āra dzīves aktivitātēm tiks papildināta ar atbilstošu neformālās izglītības nodarbību “Mans iekšējais spēks” personības izaugsmei. Šo nodarbību laikā, kontekstā ar piedzīvotajām āra dzīves aktivitātēm, jaunieši apgūs komunikācijas stilus, mācīsies atpazīt emocijas, apgūs emociju kontroles metodes, izzinās motivācijas nozīmi, iepazīs vērtības un to nozīmi savas dzīves plānošanā. Vienlaicīgi uzmanība tiks fokusēta uz to, lai jauniešiem veidotos izpratne par līdzdalību kā procesu. Tiks dota  iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti.

Paredzēti šādi āra dzīves notikumi ar fokusu uz noteiktu stihiju un atbilstošo tēmu personības izaugsmei:

  • stihija “zeme”- pārgājiens ar uzdevumiem “Misija dabā” un nodarbība “Ķerot dzīves izaicinājumu” par motivāciju; Plānots 2023.gada 19.maijā.
  • stihija “gaiss”- zemo un augsto virvju programma “Augstāk par zemi” un nodarbība “Komunikācija – veiksmes atslēga visam”; Plānots 2023.gada 23.maijā.
  • stihija “uguns”- āra dzīves prasmju apguve “Piešķilt” saistībā ar uguns iegūšanu, ugunskura veidiem, maltītes gatavošanu ugunskurā un nodarbība “Emocijas kā valoda”; Plānots 2023.gada 26.maijā.
  • stihija “ūdens”- upes pārgājiens “Izbrist” un nodarbība “Vērtības kā dzīves pamatakmens”. Plānots 2023.gada 28.jūlijā.
  1. Sadraudzības pasākums “Svētki dabā”. Tas būs sadraudzības pasākums, kur dalībnieki no abiem reģioniem satiksies kopīgā notikumā, lai, izmantojot peer-to -peer pieeju un projekta laikā iegūtās zināšanas, īstenotu aktivitātes viens otram. Vienlaikus dalībnieki atskatīsies uz projekta aktivitātēm, dalīsies ar savām zināšanām un praktisko pieredzi par projekta piedzīvoto. Plānots 2023.gada augustā.

Pasākumu kalendārs un programmas skatīt šeit: https://ieej.lv/KTtpM

Sīkāku informāciju par projektu un pieteikšanos jautājiet, rakstot: talantu.kalve@gmail.com, vai projekta koordinatorēm Ivetai Žugrei, 29468386, e-pasts: iveta.zugre@gmail.com.

Aktuālā informācija par projekta norisi un pieteikšanos aktivitātēm atrodama Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības “TALANTU KALVE” mājas lapā: www.talantukalve.com, Facebook kontā: https://www.facebook.com/TalantuKalve un Instagram kontā: https://www.instagram.com/talantu_kalve/

Projektu īsteno Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība "TALANTU KALVE", kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstīt jauniešus, veicinot uzņēmības, iniciatīvas un jaunrades garu, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Informāciju sagatavoja Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība "TALANTU KALVE".

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025.. gadam finansējuma ietvaros

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu